År
2020
Studenter
Jon Markus Jonsønn Nyjordet, Tor Einar Sandvik, Joakim Mjelde Winum
Prosjekt
Harald – en digital plattform for utleie av klær til menn
Tagget
Kultur, bærekraft, estetikk, fasilitator, reparasjon, tekstil
Dokumentasjon

Harald er en digital plattform for leie av klær til mannen i gata. Harald gir deg en utvidet garderobe tilpasset dine mål, stil og behov. Ingen leting, ingen prøving, bare klærne du liker og passer på ett sted. Bærekraftig er det også!

Bakgrunn

Det produseres, kjøpes og kastes for mye klær. På verdensbasis produseres det rundt 100 milliarder klesplagg årlig, hvorav 20% ender med å bli kastet fordi de ikke blir solgt. Verdensbanken estimerer at klesindustrien er ansvarlig for 20% av all industriell vannforurensing og 10% av verdens klimagassutslipp årlig.

Ifølge fagrapporten “Klesforbruk i Norge” utført av SIFO blir 20% av klærne man eier bare brukt et par ganger og 8% brukes aldri! I tillegg kvitter en gjennomsnittlig nordmann seg med 23 kg klær hvert år. Globalt blir bare 13% av plaggene resirkulert og under 1% blir til nye klær.

Problemstilling

Det er et behov for bærekraftige alternativer til dagens klesforbruk. Vi fokuserte på dette i bacheloroppgaven med utgangspunkt i problemstillingen:

“Hvordan kan et bærekraftig alternativ til dagens forbruk av klær se ut, og hva skal til for at dette oppleves som attraktivt for både bruker og produsent?”

Videre undersøkelser viste at et av problemene knyttet til dagens klesforbruk er at forbrukerne kvitter seg med plaggene før den tekniske levetiden har utløpt. Vi så derfor på hvordan man kan øke antall bruk pr. plagg, og på denne måten fordele plaggets klimaavtrykk over flere bruk. Leie av klær stod ut som et godt alternativ til hvordan dette kunne oppnås.

Leie av klær? Et bærekraftig alternativ!

Ved å leie klær er man ikke lengre avhengig av å eie selv, men kan i stedet leie avhengig av behov og kun i den perioden man trenger det, eller til man blir lei av det. En utleietjeneste vil også kunne ha kontroll på vedlikehold, reparasjon og resirkulering. På denne måten utnyttes ressursene bedre, noe som vil reduserer plaggets totale klimabelastning.

Attraktivt for klesprodusenter

Harald tilbyr en digital plattform hvor klesprodusenter kan leie ut klær på samme sted. Å leie ut klær gir klesprodusentene en ny måte å tjene penger på som gir en jevn inntekt og belønner dem økonomisk for å produsere klær av høy kvalitet og som er enkle å vedlikeholde.

Attraktivt for bruker

“Jeg blir kvalm av å gå i butikken!”
Dybdeintervju med mann (26)

Harald er rettet mot menn i alderen 20-35. Mange av dem vi snakket med var ikke spesielt glad i å handle klær, men de var likevel opptatt av at klærne skulle “se bra ut” og “sitte godt”. Vi avdekket utfordringene brukerne hadde til anskaffelse og forbruk av klær. Vi utarbeidet så tjenesten med fokus på personlig tilpassede funksjoner som er med å gjøre leie av klær attraktivt for brukergruppen.

Harald er en ny måte å tenke eierskap og forbruk av klær på hvor bærekraftig forbruk oppleves som en selvfølge fremfor en byrde. Harald tar ansvaret bort fra forbrukeren og sikrer at det som må gjøres, blir gjort, av de som kan det.